POIR.02.03.02-20-0023/18

GAZTECH Spółka z o.o. Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Opracowanie projektu wzorniczego osłony zaworów kombinowanych mobilnych modułów ciśnieniowych”

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie projektu wzorniczego osłony zaworów kombinowanych mobilnych modułów ciśnieniowych, która umożliwi efektywną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi precyzyjnych urządzeń pomiarowych i kontrolnych bez ograniczenia ich funkcji użytkowych. Rezultatem będzie wdrożenie w działalność wnioskodawcy innowacyjnego na skalę przedsiębiorstwa oraz kraju produktu.

Planowane efekty:

  1. Wykonanie autorskiego projektu wzorniczego osłony zaworów kombinowanych mobilnych modułów ciśnieniowych
  2. Uzyskanie podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne osłony, w tym zgodność z obowiązującą w tym zakresie normą PN
  3. Uzyskanie trwałości osłony oraz możliwie małej masy
  4. Uruchomienie produkcji akcesoriów spawalniczych;

Wartość projektu:

Wydatki ogółem: 456 662,10 PLN;

Wydatki kwalifikowane: 371 270,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 315 579,50 PLN