POIR.03.02.01-14-0007/20

GAZTECH Spółka z o.o. Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wzrost konkurencyjności Spółki GAZTECH poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych”.

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych GAZTECH, wprowadzenie innowacji procesowej do produkcji gazów sprężonych technicznych i spożywczych. Zakładamy skrócenie czasu napełniania butli w stosunku do tradycyjnego procesu, obniżenie kosztów produkcji, ceny produktu dla klienta oraz osiągnięcie najwyższego standardu obsługi Klienta. Dzięki realizacji inwestycji uruchomimy produkcję gazów sprężonych technicznych i spożywczych.

Planowane efekty:

  1. Uruchomienie produkcji;
  2. Skrócenie czasu napełniania butli gazem sprężonym (technicznym, lub spożywczym) względem technologii obecnie stosowanych o około 50%;
  3. Uzyskanie oszczędności energii elektrycznej;
  4. Obniżenie kosztów produkcji pozwalające na zastosowanie konkurencyjnej polityki cenowej;

Wartość projektu:

Koszt całkowity projektu: 18 674 000,00 PLN

Koszty kwalifikowane: 17 530 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 9 641 500,00 PLN