Gaztech sp. z o.o. – przyjazny pracodawca

Gaztech sp. z o.o.  jest firmą rodzinną działającą od 1994 roku w branży gazowej.
Spółka zajmuje się sprzedażą gazów sprężonych, świadczeniem wysokospecjalistycznych usług spawalniczych,
prowadzi sklep z urządzeniami i artykułami spawalniczymi, a także wypożyczalnię i serwis urządzeń spawalniczych.

Spółka stworzyła i rozwija markę Friendly Gas (chronioną jako znak towarowy na terytorium Unii Europejskiej). Wyraża ona model biznesowy, w którego centrum są Ludzie – Zespół i Klienci Spółki.

Gaztech sp. z o.o. stawia na najwyższą jakość obsługi klienta, przejrzystą i konkurencyjną politykę cenową.

W DNA Spółki zaszyte jest stałe poszukiwanie nowych obszarów aktywności biznesowych, podejmowanie wyzwań rozwojowych, ciągłe uczenie się. Prowadzenie biznesu w taki sposób jest możliwe tylko z zaangażowanym i kompetentnym Zespołem.

W Spółce jest mała rotacja Pracowników, trzon Firmy tworzą osoby pracujące w niej nierzadko od ponad 20 lat. Jednocześnie wraz z rozwojem i włączaniem nowych obszarów Kadra jest poszerzana, potrzebne są osoby o nieznanych wcześniej w Spółce kompetencjach.

Gaztech sp. z o.o. od wielu lat aktywnie angażuje się w programy stażowe dla osób bezrobotnych, dając szansę na aktywność zawodową, zdobycie nowych kompetencji, dalszą współpracę po zakończeniu stażu.

Gaztech sp. z o.o. jest także otwarta na pozyskiwanie do współpracy absolwentów uczelni wyższych.

Służy temu realizowane porozumienie z Politechniką Warszawską Filia w Płocku, którego jednym z głównych elementów jest realizacja programów praktyk, staży, przekazywanie informacji o ofertach pracy do absolwentów Politechniki.

Spółka uczestnicząc w dialogu ze światem nauki przedstawia potrzeby pracodawców, związane z pożądanymi kompetencjami na rynku pracy.

Aktywność związana z organizacją staży, praktyk pozwala studentom, absolwentom na uzupełnienie wiedzy akademickiej praktycznymi kompetencjami ze świata przemysłu.

Istotnym elementem strategii rozwojowej Firmy są nowe technologie, innowacje.

Spółka współpracuje z pracownikami naukowymi, tworząc projekty, w których mogą oni realizować prace badawcze.
Ta część działalności firmy tworzy bazę wspierającą potencjał rozwojowy kadry. Gaztech sp. z o.o. wyposaża stanowiska pracy w nowoczesne  narzędzia, stawia na wymianę wiedzy między pracownikami, a także między kadrą Gaztech, a współpracującą kadrą naukową.

Spółka posiada płaską strukturę, każdy z Członków Zespołu jest zaproszony do tego by czuć się częścią wyzwań i sukcesów Firmy. Cele i kierunki rozwoju są komunikowane bezpośrednio wszystkim Pracownikom z jasnym i czytelnym komunikatem o potrzebie włączania się w ich realizację i ze wskazywaniem, co indywidualnie dla każdego z nich będzie oznaczało powodzenie poszczególnych inicjatyw – mówi Norbert Zieliński -Wspólnik Gaztech sp. z o.o.

Uzyskanie przez Gaztech sp. z o.o. wyróżnienia certyfikatem Solidny Pracodawca potwierdza trafność opierania polityki rozwojowej Firmy o budowanie Zespołu i wspieranie go w działaniu.

 

Zapraszamy do naszych pozostałych działów: