Wypożyczalnia spawarek i sprzętu spawalniczego

Zaopatrzenie branży spawalniczej

Wypożyczalnia spawarek

Wypożyczalnia sprzętu spawalniczego firmy GAZTECH funkcjonuje od ponad 10 lat i obecnie jest największą tego typu wypożyczalnią w Polsce. Posiadamy rozbudowany park maszynowy do spawania najbardziej popularnymi metodami spawalniczymi: MIG / MAG, TIG, MMA, SAW - spawanie pod topnikiem (metoda 121) oraz urządzenia do cięcia plazmą powietrzną.

Nasz park maszynowy składa się głównie z urządzeń produkcji ESAB, Lincoln Electric i Kemppi. Zapewniamy: doradztwo, wsparcie techniczne, zasoby sprzętowe na każdą inwestycję, urządzenia zastępcze, kompleksową obsługę serwisową oraz transport.
MIG / MAG

MIG / MAG

Metal Inert Gas / Metal Activ Gas - spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów obojętnych / aktywnych.
TIG / MMA

TIG / MMA

Tungsten Inert Gas - spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych.
MMA

MMA

Manual Metal Arc Welding - ręczne spawanie łukowe przy użyciu elektrody otulonej.

SAW - Automatyzacja

Submerged Arc Welding - spawanie łukiem krytym (pod topnikiem) drutem elektrodowym.
PLAZMA

PLAZMA

Urządzenia do cięcia plazmą powietrzną stali.

W związku z planowanym uczestnictwem jako Wnioskodawca w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie: 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw (konkurs organizowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych nabór nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-007/15), oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Przedsiębiorstwo Handlowo -Transportowe  „Gaztech” Józef Zieliński, Norbert Zieliński sp. j. prezentuje ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia dotyczącego wykonania prac badawczo-rozwojowych dotyczących udoskonalenia systemu napełniania butli gazami sprężonymi. Celem prac jest opracowanie metody wyznaczenia optymalnych parametrów gazów ze względu na sposób wykorzystania objętości napełnianej butli i czas napełniania butli.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące przygotowania oferty znajdują się w Zapytaniu Ofertowym nr 01/2016 z dnia 30.09.2016r. które jest dostępne pod linkiem.
Nabór ofert kończy się 10.10.2016r. o godzinie 16:00

Informujemy, że w oparciu o kryteria ustalone w Zapytaniu ofertowym nr 1/2016 Spółka GAZTECH dniu 14.10.2016r. dokonała wyboru oferty na wykonanie prac badawczo-rozwojowych dotyczących udoskonalenia systemu napełniania butli gazami sprężonymi.
Ogłoszenie o wyborze oferty dostępne jest pod linkiem.

Spawarki
Serwis spawarek

© 2013 Wypożyczalnia spawarek GAZTECH, realizacja strony SeoSign.