Opis technologii opracowanej dla Gaztech opublikowany w Energy

Prace badawczo-rozwojowe przeprowadzone przez Zespół naukowy współpracujący z Gaztech sp. z o.o. sp.k. w składzie: Prof. dr hab. inż. Sławomir Pietrowicz; Dr inż. Adam Ruziewicz; Dr inż. Józef Rak; mgr inż. Cezary Czajkowski; mgr inż. Andrzej Nowak z udziałem Norberta Zielińskiego – Prezesa Zarządu Komplementariusza Gaztech sp. z o.o. sp.k. zostały opisane w artykule  „Novel industrial gas filling station with an internal cooling system dedicated for speeding up cylinder charging process – Energy and exergy analysis” opublikowanym w czasopiśmie naukowym Energy (Energy. 2022, vol. 254, pt. B, art. 124369, s. 1-13. ISSN: 0360-5442; 1873-6785).

Energy to wiodące, międzynarodowe, multidyscyplinarne czasopismo poświęcone inżynierii i badaniom w dziedzinie energii.

Publikacje w czasopiśmie pozwalają uzyskać 200 pkt wg punktacji MEiN.

Artykuł dotyczy innowacyjnego, opatentowanego przez firmę GazTech, systemu napełniania butli gazowych z wykorzystaniem zimnej egzergii zawartej w skroplonych gazach.

W publikacji omówiono kompletny bilans energii i egzergii dla układu. Opisano przeprowadzoną analizę numeryczną obejmującą połączone modele termodynamiczne liniowe oraz CFD.

Wykazano, że dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu odzyskiwania zimnej egzergii można skrócić o połowę czas napełniania butli z gazem.

Kompleksowe wyniki modelowania przedstawione w publikacji wykazały, że proponowana koncepcja jest wykonalna i efektywna.

Zapraszamy do naszych pozostałych działów: